Εντύπωση προκαλεί στην νέα ιστοσελίδα που «φιλοξενεί» τους πλειστηριασμούς από οφειλέτες του δημοσίου η αξία των ακινήτων σε σχέση με την τιμή πρώτης προσφοράς. 
 
 
Σε δύο από τις τρεις περιπτώσεις η αξία είναι εξαιρετικά χαμηλότερη από την τιμή πρώτης προσφοράς... Καλό θα ήταν μέσα στην ιστοσελίδα, η γενική γραμματεία εσόδων που είναι και υπεύθυνη για τη διαδικασία να ενημερώσει τον κόσμο σχετικά με το διαδικαστικό της υπόθεσης για να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες..
 
Τ.Α.