Για πρώτη φορά στα δύο χρόνια που βρίσκεται στην πρωθυπουργία ο Αντώνης Σαμαράς θα ζητήσει τη Δευτέρα ψήφο εμπιστοσύνης.

Η κυβέρνηση έκανε χρήση του συνταγματικού δικαιώματος τη και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 141 του Κανονισμού της Βουλής η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης αρχίζει δύο ημέρες μετά την υποβολή της (εκτός και εάν επιλέξει η κυβέρνηση να αρχίσει την ίδια ημέρα) και τερματίζεται με ψηφοφορία αμέσως μόλις τελειώσει η συζήτηση και τo αργότερo στις 24:00 το βράδυ της τρίτης ημέρας από την έναρξη της.

Η ψηφοφορία είναι πάντoτε oνoμαστική. Kατ’ αυτήν ψηφίζoυν και oι υπoυργoί και υφυπουργοί, αν είναι μέλη της Boυλής.

Η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής εάν η πρόταση εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων βoυλευτών (50%+1), η oπoία όμως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από τα δύo πέμπτα (2/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών.

Σε αυτό το σημείο, μένει να διευκρινιστεί εάν θα παραστούν στη συζήτηση οι προφυλακισμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, εννέα τον αριθμό. Με άλλα λόγια υπάρχει η πιθανότητα να διεξαχθεί η ψηφοφορία με 291 βουλευτές. 

Την προσεχή Δευτέρα 6 Οκτωβρίου αρχίζει η Γ΄ Σύνοδος της ΙΕ Περιόδου της Βουλής. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, ο υπουργός Οικονομικών καταθέτει το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού. 

ΠΑΝ.ΒΕΛ.