Με νεότερες αναρτήσεις στο facebook ο Γιάννης Ραγκούσης ζητά την παραίτηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναλαμβάνοντας έτσι τις ευθύνες της. 

Όπως γράφει εξηγώντας την υπόθεση, «το 2010 για το συγκεκριμένο Υπουργείο, είχαν κριθεί από το προαναφερόμενο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 13 υποψήφιοι Γενικοί Διευθυντές. Με βάση την βαθμολόγηση των κριτηρίων των τίτλων σπουδών, των μεταπτυχιακών, των ξένων γλωσσών, της εμπειρίας, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης κλπ, η ομόφωνη κατάταξη είχε ως αποτέλεσμα :
-ο πρώτος υποψήφιος κ.Δ.Παπαδημητρόπουλος,να συγκεντρώσει 1198,19 μόρια, 
-ο έβδομος 978,19 μόρια και 
-ο 13ος και τελευταίος 897,88 μόρια.
Πριν από λίγες ημέρες και κατ' εφαρμογή των ευνοιοκρατικών διατάξεων του Ν.4275 το αποτέλεσμα ήταν Γενικοί Διευθυντές, με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας, να τοποθετήθουν - οι οποίοι θα αναλάβουν και την αρμοδιότητα της αξιολόγησης των συναδέλφων τους - οι εξής τρεις:
1) ο τελευταίος της αξιολόγησης του 2010 
2) ο έβδομος της αξιολόγησης του 2010 
3) ένας υπάλληλος που δεν είχε ζητήσει να κριθεί το 2010.
Ο κ.Δ.Παπαδημητρόπουλος με τα περισσότερα μόρια υποβιβάστηκε πλέον από Γεν. Διευθυντή σε απλό υπάλληλο.
Χωρίς αμφιβολία, αυτό που διέπραξαν είναι ένα ανεπίτρεπτο αξιακό, θεσμικό και ηθικό κακούργημα σε βάρος ανθρώπων που είναι άξιοι, αξιοπρεπείς και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους...»