Την είσοδό τους στην Ολομέλεια της Βουλής ηλεκτρονικά, θα κάνουν υποχρεωτικά από τούδε και στο εξής οι βουλευτές.  

Συγκεκριμένα έχουν ήδη δοθεί στους βουλευτές ειδικές ηλεκτρονικές κάρτες, τις οποίας θα πρέπει να φέρουν μαζί τους και να τοποθετούν στα ειδικά μηχανήματα κάθε φορά που θα μπαίνουν στην αίθουσα. Η «ηλεκτρονική επανάσταση» αναμένεται να επεκταθεί και στις ψηφοφορίες, οι οποίες μέχρι τώρα γίνονταν με τον παραδοσιακό τρόπο που ήταν όμως ιδιαίτερα χρονοβόρες.

Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι όταν κάποια στιγμή χρησιμοποιήθηκε, τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά, καθώς άλλα ήθελαν να ψηφίσουν οι βουλευτές και τελικά άλλα ψήφισαν.

 

Π.Τ.

 

TAGS