Για χρηματοδότηση δράσεων από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου κάνει λόγο ο προϋπολογισμός του 2015.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του υπουργού Οικονομικών: «Στην Τράπεζα της Ελλάδος συστάθηκε λογαριασμός για την κατάθεση ποσών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, προερχόμενων από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου». 

Πόσα κατάφεραν να «μπουν» σε αυτόν τον λογαριασμό μέχρι και τον Σεπτέμβριο;

Μόλις 34,3 εκατομμύρια ευρώ.

Για πανηγυρισμούς δεν είναι...

Ντ.Κ.