Όσοι γνωρίζουν την οικονομική επιστήμη και ξέρουν να διαβάζουν τύπους και κανόνες, θα το περιγράψουν με τρόπο δυσνόητο.

Όσοι διαχειρίζονται μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, θα το σχηματίσουν με βελάκια και υποσημειώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί, ίσως και σε μια χαρτοπετσέτα.

Όσοι καλούνται να τα βγάλουν πέρα με το νοικοκυριό τους θα το πουν με απλές, καθημερινές, ίσως και σκληρές κουβέντες.

Πάντως το ξέρουν όλοι αυτοί.

Πλεονασματικός προϋπολογισμός στη σημερινή Ελλάδα της φτώχειας, δεν μπορεί να σημαίνει παρά νέα μέτρα.

Κι όπου δεν είναι περικοπές, θα είναι αυξήσεις.

Περικοπές στο κοινωνικό κράτος, αυξήσεις στους φόρος.

Ντ.Κ.