Διευκρινίσεις για το κόστος των προγραμμάτων επιμόρφωσης και των αμοιβών των καθηγητών που διδάσκουν ξένες γλώσσες στους βουλευτές, δίνει με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Βουλής.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διευθύνσεως Διοικητικής Υποστηρίξεως, η ωριαία αποζημίωση των καθηγητών που είναι λειτουργοί ή υπάλληλοι του Δημοσίου  καθορίστηκε σε 32,38 ευρώ, ενώ για τους υπόλοιπους παραμένει στο ποσό των 40 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Βουλής, με ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) των υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1679/β/1.12.2005) καθορίζονται οι αμοιβές των καθηγητών ξένων γλωσσών που θα διδάξουν σε τμήματα για βουλευτές και υπαλλήλους της Βουλής, στο πλαίσιο προγραμμάτων επιμόρφωσης. Οι αμοιβές αυτές ορίζονται στα 40 ευρώ την ώρα ενώ ειδικά για τους καθηγητές ξένων γλωσσών που είναι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημοσίου, οι αμοιβές αυτές έχουν μειωθεί στα 32,38 ευρώ ανά ώρα, μετά τις μειώσεις που επήλθαν το 2010 στα επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων.
 
Πριν από λίγες ημέρες αναρτήθηκαν στην κοινοβουλευτική διαφάνεια οι αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής, Ευάγγελου Μεϊμαράκη για τη συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος εκμάθησης των βουλευτών στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τούρκικη κατά τη διάρκεια της Γ΄ Συνόδου της ΙΕ΄ Περιόδου της Βουλής. 

Το πρόγραμμα εγκρίνεται «στο πλαίσιο αναπτύξεως των διεθνών σχέσεων της Βουλής των Ελλήνων» και αυτό θα υλοποιηθεί όπως «υποδεικνύεται από το Ινστιτούτο Επιμορφώσεως του Εθνικού Κέντρου Δημοσίας Διοικήσεως και Αυτοδιοικήσεως του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το σχετικό Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού». 

Με άλλη απόφαση του προέδρου της Βουλής ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Πούσκιν η οργάνωση, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιμορφώσεως και Μετεκπαιδεύσεως της Διευθύνσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού και Επιμορφώσεως της Βουλής, πρόγραμμα εκμαθήσεως των βουλευτών στη ρωσική γλώσσα. Η ωριαία αποζημίωση του Ινστιτούτου Πούσκιν ορίζεται στα 37 ευρώ, περιλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων πλέον ΦΠΑ.

Μ.Π.