Τον κάλεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης για να τον βραβεύσει, επειδή από τη φυλακή αρίστευσε στις πανελλήνιες.

Δεν πήγε «το παλιόπαιδο», ούτε δέχτηκε το βραβείο των 500 ευρώ.

Σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης δηλώνει αναρμόδιος για την εφαρμογή του νόμου.

Εκείνο το βραβείο έμεινε κενό περιεχομένου. Ήταν ένα βραβείο σπουδών, χωρίς το δικαίωμα των σπουδών.

Τυπικά, η αρμοδιότητα ανήκει σε τρεις ανθρώπους: τον εισαγγελέα φυλακών, τον διευθυντή και τον κοινωνικό λειτουργό. Οι οποίοι, είναι σαφές, φοβούνται την ευθύνη να μην τηρηθούν οι όροι της άδειας, περισσότερο από την ευθύνη να μην σωθεί μια ανθρώπινη ζωή.

Από όλους αυτούς, τη συνέπεια των λόγων με τις πράξεις τηρεί μόνο ένας: ο Νίκος Ρωμανός
 

Ντ.Κ.