Έξω από το γραφείο του πέταξε ο πρωθυπουργός τον υπουργό Επικρατείας, τον οποίο έπιασε να καπνίζει μανιωδώς και για αυτό  του είπε να περάσει έξω.

Όπερ και εγένετο και ο κ. Σταμάτης βγαίνοντας από το πρωθυπουργικό γραφείο έπεσε πάνω σε δημοσιογράφους που προσπάθησαν να του πάρουν μια κουβέντα αλλά μάταια...

Γ.Γ.