Για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ανάγκη ανανέωσής τους θα μιλήσει σήμερα στο London School of Economics ο Κώστας Σημίτης, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του «The European debt crisis -The Greek case» (Η Ευρωπαϊκή κρίση χρέους- Η ελληνική περίπτωση).

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην ως τώρα πορεία των ευρωπαϊκών θεσμών και στις πολλαπλές προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ο κ. Σημίτης αναμένεται να θέσει ορισμένα βασικά ερωτήματα, που αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης αλλά και της δημοκρατίας.

Επίσης, θα τονίσει την ανάγκη ενός νέου τρόπου λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες. Θα αναφερθεί στις διάφορες λύσεις που έχουν προταθεί, τις δυνατότητες πραγματοποίησης τους και την αναγκαιότητα συνέχισης της ενοποιητικής διαδικασίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός, θα παρουσιάσει τη δική του οπτική αναφορικά με την ελληνική κρίση και την εξέλιξή της, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο των συσχετισμών, των αδυναμιών, των καθυστερήσεων αλλά και των εγγυήσεων που προσφέρθηκαν από τους εταίρους.