Στους 166 είναι αυτοί που έχουν εκδηλώσει τη προτίμησή τους στον Δήμα.

Πέραν από τους 160 της πρώτης ψηφοφορίας έχουν προστεθεί οι: Π. Μελάς. Κ. Γιοβανόπουλος, Γ. Κασαπίδης, Μ. Ιατρίδη, Β.Οικονόμου, Γ. Κουράκος. 

Στην κυβέρνηση ελπίζουν ότι σε αυτους θα προστεθεί ο Χ. Αλεξάπουλος ( που βρίσκεται σήμερα στη Βουλή) και ο Σ. Μπούκουρας, ( εφόσον ψηφίσει)προκειμένου ο αριθμός να ανέβει στους 168.

Π.Τ.