Είναι σαφές ότι του ΠΑΣΟΚ πολύ του αρέσει η εσωστρέφεια που έχει καλλιεργηθεί στη ΝΔ με αφορμή την απογραφή του Αλογοσκούφη. Φαίνεται και από τον “βασικό σχολιασμό” που σημειώνει ότι ήταν μια επιλογή του ίδιου του Κ. Καραμανλή, υπενθυμίζοντας δηλώσεις του. Διαβάστε τι αναφέρει ο “βασικός σχολιασμός επικαιρότητας” του ΠΑΣΟΚ:
Ποιος Αλογοσκούφης; Ο ίδιος ο Κ. Καραμανλής είχε πει στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του στις 20 Μαρτίου 2004: «Προχωρούμε άμεσα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως πρέπει) σε πλήρη δημοσιονομική απογραφή. Ήδη, έχει δοθεί εντολή στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να προχωρήσουν στη σύνταξη πλήρους και αντικειμενικής μελέτης για την κατάσταση της Οικονομίας και ιδιαίτερα για τα δημόσια οικονομικά. Στο ξεκίνημα της νέας πορείας είναι ανάγκη να αποκατασταθεί η διαφάνεια στους λογαριασμούς του Δημοσίου»!