Μια διαφορετική ιδέα βρήκε μια υποψήφια προκειμένου να κεντρίσει το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων της για να διαβάσουν το φυλλάδιό της. 

Όπως γράφει ο Βηματοδότης, πρόκειται υποψήφια της ΝΔ, η οποία πάνω σε κάθε φυλλάδιό της κολλάει και από ένα νόμισμα των 2 λεπτών. Και τι λέει η ίδια; «0,02 λεπτά, για δύο λεπτά του χρόνου και της προσοχής σας. Σας ευχαριστώ». 

Τ.Α.