Με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, η Βουλή ζητά πίσω την βουλευτική αποζήμιωση που έλαβαν οι βουλευτές για τον μήνα Ιανουάριο, δεδομένου ότι διαλύθηκε η Βουλή και δεν ασκούν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. 

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2014, αναφέρεται ότι «πιστώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της βουλής η βουλευτική σας αποζημίωση για τον μήνα Ιανουάριο 2015, δεδομένου ότι δεν είχε διαλυθεί η βουλή και βεβαίως δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η πρόωρη διάλυση της βουλής».

Στην επιστολή του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης αναφέρεται χαρακτηριστικά:«Θα πρέπει να επιστραφεί στο Δημόσιο η προκαταβληθείσα αποζημίωση για τον μήνα Ιανουάριο ως αχρεωστήτως καταβληθείσας. Από τα στοιχεία της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι το συνολικό ποσό που θα πρέπει να αποδοθεί στις υπηρεσίες ανέρχεται σε 6.099,54 ευρώ».

Οι βουλευτές καλούνται να επιστρέψουν το ποσό αυτό εντός της εβδομάδας. 

ΑΝ. ΓΑΛ.