Ένας πίνακας της Singular Logic αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τους συνδυασμούς των ποσοστών για την αυτοδυναμία.
 
Η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος αποτελεί συνάρτηση του ποσοστού του πρώτου και του αθροίσματος των κομμάτων που δεν πιάνουν το όριο του 3% για να μπουν στη Βουλή
 
Για παράδειγμα, με αθροιστικό ποσοστό των «Εκτός Βουλής» κομμάτων στο 2%, το πρώτο κόμμα λαμβάνει 155 έδρες με ποσοστό 41,16%.
Αν όμως το αθροιστικό ποσοστό των "Εκτός Βουλής" κομμάτων είναι 7%, ο ίδιος αριθμός εδρών επιτυγχάνεται με ποσοστό 39,06% .
 
 
T.A.