Το νέο κυβερνητικό σχήμα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ανακοινώθηκε με τις προσδοκίες ενός ευέλικτου και μικρού σχήματος.

Ωστόσο η νέα κυβέρνηση μετρά 41 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού.

Η αριθμητική δείχνει ότι το σχήμα τελικά, παρά την δημιουργία υπερυπουργείων, δεν είναι μικρό ίσως ούτε και ευέλικτο αφού καθώς οι πρόσφατες κυβερνήσεις είχαν έως 50 υπουργικές θέσεις (υφυπουργούς, αναπληρωτές, κ.α.). Το κυβερνητικό σχήμα του Αντώνη Σαμαρά μετά τον ανασχηματισμό είχε 46 μέλη με υπουργικές αρμοδιότητες.

ΑΝ. ΓΑΛ.