Μία έκπληξη περίμενε τον έλληνα Επίτροπο, Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης στην Λετονία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Εσθονίας του έδωσε την smart card που χορηγείται στους εσθονούς πολίτες και με την οποία ο κ. Αβραμόπουλος αποκτά όλα τα δικαιώματα του εσθονού πολίτη με μόνη εξαίρεση το δικαίωμα του εκλέγειν.

Μεγάλη τιμή για τον έλληνα Επίτροπο και αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει στην Ευρώπη.