Ειδική επιτροπή έχει συσταθεί ώστε να θέσει το πλαίσιο λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης.  
 
Η επιτροπή αυτή τελεί υπό τον υπουργό Επικρατείας, Νίκο Παππά και αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να λάβει τις τελικές αποφάσεις για το μοντέλο λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης
 
T.A.