Ως τέλος εποχής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σημερινή εμφάνιση του Ευάγγελου Βενιζέλου στη Βουλή. 

Από την πολυτελή BMW των 750.000 ευρώ...σε ένα ταπεινό Skoda...

T.A.