Την «έκδοση ανυπόστατων εγγράφων με εντολή Προέδρου» δίχως η ίδια να έχει γνώση κατήγγειλε η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως επεσήμανε πριν την απογευματινή συνεδρίαση της Βουλής «διαπίστωσα ότι έχουν εκδοθεί και κυκλοφορούν και έχουν επιδοθεί ενδεχομένως, έγγραφα με ημερομηνίες 6 Φεβρουαρίου και 7 Φεβρουαρίου φερόμενα ως εκδοθέντα με εντολή Προέδρου, από διαφόρους προϊσταμένους διευθύνσεων».

Όπως επεσήμανε «επειδή αυτά τα έγγραφα δεν έχουν εκδοθεί με εντολή Προέδρου και επειδή έχει καταστεί απολύτως σαφές στους αρμοδίους και στον Γενικό Γραμματέα ότι θα πρέπει άμεσα να αρθούν όλες οι συνέπειες από την έκδοση ανυπόστατων εγγράφων, οφείλω να ενημερώσω το Σώμα και σας εγγυώμαι βέβαια ότι το Κοινοβούλιο από δω και στο εξής θα λειτουργεί με κανόνες διαφάνειας με κανόνες νομιμότητας στους οποίους οφείλουν να συμμορφώνονται όλοι, κυρίως όσοι έχουν την ευθύνη εργαζομένων και όσων έχουν την ευθύνη διαχείρισης οικονομικών πόρων».