Με 20 συνεργάτες, η αμοιβή των οποίων θα φτάνει τις 128.000 ευρώ ετησίως, συστηθηκε το πολιτικό γραφειο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την απόφαση που συνυπογράφουν ο Γιάννης Δραγασάκης και ο Γιάνης Βαρουφάκης, για την πλήρωση του γραφείου συνιστώνται δέκα θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και πέντε ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων − ειδικών συνεργατών.

Ταυτόχρονα, προβλέπονται και 5 θέσεις αποσπασμένων υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα.

Ντίνα Καραμάνου