Λιγότερα χρήματα βρήκαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι υπάλληλοι της Βουλής. Ο λόγος; Η απόφαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να περικόψει τις υπερωρίες τους.

Όπως διαβάζουμε στον Μικροπολιτικό η νέα πρόεδρος της Βουλής έκρινε ότι δεν υπάρχει ποσό, το οποίο να αναλογεί στους υπαλλήλους της Βουλής για αυτό τον μήνα.

Το σκεπτικό φαίνεται πως ήταν απλό: δεδομένου ότι η Βουλή τον προηγούμενο μήνα δεν λειτούργησε, δεν υπάρχουν και υπερωρίες που να αντιστοιχούν σε κάθε υπάλληλο και επομένως να πρέπει να πληρωθούν.