Άλλη μια κυβερνητική εξαγγελία μένει στα χαρτιά όπως φαίνεται, καθώς οι συνεργάτες υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων μειώνονται κατ’ ελάχιστον.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχέδιο νόμου που αφορά τις«ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», μειώνονται οι συνεργάτες των υπουργών και των υφυπουργών κατά δυο ανά γραφείο, ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι, μειώνονται από 5 σε 4 θέσεις και οι ειδικοί συνεργάτες από 4 σε 3 θέσεις και στα γραφεία των υφυπουργών μειώνονται οι διοικητικοί υπάλληλοι από 4 σε 3 θέσεις ενώ παραμένουν οι 2 ειδικοί συνεργάτες.

Όμως, αυξάνονται οι αποσπασμένοι υπάλληλοι από 5 σε 10 υπαλλήλους από το σύνολο του δημόσιου τομέα. 

I.M.