Σπουδαίος πανεπιστημιακός με μεγάλο επιστημονικό έργο, ο Κώστας Φωτάκης έχει στα χέρια του το «χαρτοφυλάκιο» της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός, που γνωρίζει το αντικείμενο καλύτερα από τον καθένα, έχει αναλάβει τον πιο ελπιδοφόρο τομέα, καθώς η έρευνα μπορεί να συνδράμει αποφασιστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Ωστόσο, λόγω της οικονομικής κατάστασης και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα, ο κ. Φωτάκης είναι δυστυχώς με τα χέρια... δεμένα, αφού οι πόροι που διατίθενται για την έρευνα έχουν μειωθεί δραματικά.

Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ο ίδιος, από την ημέρα που ανέλαβε το συγκεκριμένο υπουργείο, έχει πραγματοποιήσει ελάχιστες εμφανίσεις και δηλώσεις.

Το «στίγμα» του Κώστα Φωτάκη 

Από το 2011 είναι Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ωστόσο από τη στιγμή που υπουργοποιήθηκε βρίσκεται σε αναστολή.

Επίσης έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ (1997-2013). Είναι Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακόμη, εκτέλεσε χρέη Συντονιστή της Συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2013.

Από το 1990, διευθύνει την Ευρωπαϊκή Εγκατάσταση Λέιζερ που λειτουργεί στο ΙΤΕ και περιλαμβάνει 28 επιλεγμένα Εργαστήρια Λέιζερ από χώρες-μέλη της ΕΕ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (1994-97) και μέλος Εθνικών και Ευρωπαϊκών Επιτροπών εμπειρογνωμόνων για θέματα επιστημονικής πολιτικής όπως το EuropeanStrategyForumforResearchInfrastructures (ESFRI). 

Από το 2010 συμμετέχει στην Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (highlevelgroupofexperts) που αξιολογεί συνολικά το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογία και διαμορφώνει τις προτεραιότητες για την Ευρώπη του 2020. Επίσης είναι Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Ομάδας (AdvisoryGroup) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις Ερευνητικές Υποδομές και έχει προεδρεύσει στην Ομάδα Ειδικών (ExpertsGroup) για τον προσδιορισμό του ρόλου των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Οργανισμών στην στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» για την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στους τομείς της Φωτονικής (Photonics) και Φασματοσκοπίας Λέιζερ, με έμφαση στις εφαρμογές Λέιζερ για την κατεργασία και διάγνωση υλικών και τη Βιοφωτονική. Έχει διοργανώσει ή συνδιοργανώσει πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια και είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων. Έχει περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις και περισσότερες από 6000 αναφορές, κυρίως στον τομέα της Φωτονικής και σχετικών εφαρμογών. Είναι εκδότης ή μετέχει στην εκδοτική ομάδα διαφόρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών και είναι συ-συγγραφέας ή συν-εκδότης τεσσάρων επιστημονικών βιβλίων παγκόσμιας κυκλοφορίας.

Το 2004 έλαβε το «Βραβείο Ηγεσίας» (“LeadershipAward”) της Αμερικανικής Εταιρείας Οπτικής (OpticalSocietyofAmerica – OSA) «..για δεκαετή ηγετικό ρόλο, και προσωπική ερευνητική συμβολή στον τομέα των εφαρμογών λέιζερ στη συντήρηση έργων τέχνης και για τον ηγετικό του ρόλο στην καθιέρωση και καθοδήγηση της επιστημονικής αριστείας στα προγράμματα επιστήμης των λέιζερ στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ». Το 2005-6 επελέγη ως SpringerProfessor στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϋ. Έχει επίσης εκλεγεί ως ισόβιο μέλος και Fellow της OSA και έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Επιλογής των Fellows της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οπτικής (EuropeanOpticalSociety – EOS). Το 2010 έγινε Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Μασσαλίας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Φωτάκης έχει το ισχυρότερο στίγμα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ανάμεσα στους πανεπιστημιακούς της κυβέρνησης. 

Σύμφωνα με τη μελέτη του πανεπιστημιακού Ιωάννη Π.Α. Ιωαννίδη, η οποία βασίστηκε στα δεδομένα της βάσης Google Scholar, ο κ. Φωτάκης κρατά τα σκήπτρα, καθώς στις επιστημονικές δημοσιεύσεις του έχουν αναφερθεί, σε κάποιο δικό τους κείμενο, άλλοι επιστήμονες (Έλληνες και ξένοι) συνολικά 8.318 φορές.

Ντ. Μ.