Τον αναλυτικό πίνακα με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέχρι το 2030 μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα του ταμείου. 

Εκτός από το ΔΝΤ σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, τη δεκαετία 2021 με 2030 οι υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου ανέρχονται στο ποσό των 201, 05 δισ. ευρώ επί του συνόλου υποχρεώσεων 291 περίπου δισ. ευρώ για την περίοδο 2015 – 2030. Μόνο οι τόκοι που θα πρέπει να εξοφληθούν  τη δεκαετία 2021 – 2030 είναι 114,45 δισ. ευρώ. 

Δείτε εδώ τον αναλυτικό πίνακα. 

TAGS