Ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς «αναζητεί» ο υπουργός Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, προκειμένου να στελεχωθεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου.

Συγκεκριμένα προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από τους φορείς του δημόσιου τομέα, προκειμένου να καλυφθούν τέσσερις θέσεις κατηγορίας ∆Ε τεχνικός. Συγκεκριμένα οι θέσεις είναι ειδικότητας υδραυλικού δύο θέσεις και ηλεκτρολόγου δύο θέσεις.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από την Τετάρτη 10 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο υπουργείο και στα τηλέφωνα 213 1514 425.

B.B.