Αυτή είναι η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνοδεύει την πρόταση της κυβέρνησης προς τους Θεσμούς, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή.

Δείτε το έγγραφο: