Με χειρόγραφη σημείωση η πρόεδρος της Βουλής ζητά να ενημερωθούν όλοι οι βουλευτές για το περιεχόμενο της ελληνικής πρότασης. 

Η κ. Κωνσταντοπούλου ζητεί μάλιστα να ενημερωθεί η κυβέρνηση πως λείπει η μετάφραση από το αγγλικό κείμενο στο ελληνικό και ζητά να κατατεθεί