Η διαδικασία διαγραφών στον ΣΥΡΙΖΑ για λόγους κομματικής πειθαρχίας διαφέρει από ότι στα άλλα κόμματα, όπου οι πρόεδροι κοινοποιούν την απόφασή τους στο προεδρείο της Βουλής. 
 
Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας πάντως του κόμματος που θεσπίστηκε πριν από τις εκλογές της 25ης Γενάρη: 
 
  • Όλοι/ες οι βουλευτές που εκλέγονται με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύονται πολιτικά και ηθικά ότι η έδρα που καταλαμβάνουν ανήκει στο κόμμα και όχι στους/στις ίδιους/ες. 
  • Όλοι/ες οι βουλευτές είναι υποχρεωμένοι/ες να τηρούν τις συλλογικές αποφάσεις των οργάνων του κόμματος.
 
Η παραίτηση όλων των βουλευτών είναι στη διάθεση του κόμματος. Το κόμμα μπορεί να ζητήσει την παραίτηση βουλευτή, με απόφαση των κεντρικών καθοδηγητικών του οργάνων (Κεντρική Επιτροπή, Διαρκές/Έκτακτο/Τακτικό Συνέδριο), στις εξής περιπτώσεις μεταξύ άλλων:
  •   Όταν αρνείται να υλοποιήσει συλλογικές δεσμευτικές αποφάσεις των οργάνων του κόμματος.
  •   Όταν αρνείται να υλοποιήσει συλλογικές δεσμευτικές αποφάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
  
Για να ζητηθεί η παραίτηση βουλευτή πρέπει να υπερψηφιστεί από το 50%+1 του συνόλου των μελών του οργάνου στο οποίο συζητείται.
 
Πέρα όμως από τα καταστατικά το πώς θα χειριστεί ο πρωθυπουργός τις διαφοροποιήσεις στη χθεσινή ψηφοφορία είναι ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα και αφορούν αποφάσεις που ο ίδιος θα κληθεί να λάβει από Δευτέρα, με δεδομένο ότι μια συμφωνία με τους εταιρους θα έχει κλειστεί.