Σε δύο δακτυλογραφημένες σελίδες, πρωτοκολλημένες από την ειδική γραμματεία της Προέδρου της Βουλής με σημερινή ημερομηνία, περιέχεται τόσο η δήλωση αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η συγκρότηση της ανεξάρτητης ενιαίας κοινοβουλευτικής ομάδας της Λαϊκής Ενότητας. 

 

Στο έγγραφο αναφέρεται καταρχάς η αποχώρηση και κατά δεύτερον η σύσταση της νέας ομάδας, η επωνυμία της και στην συνέχεια όλα τα ονόματα των μελών της με τις υπογραφές τους.