Θετικά αποτιμούν οι ψηφοφόροι τον ρόλο των ΗΠΑ στην αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης το τελευταίο επτάμηνο. 

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της εταιρείας GPO για την ομογενειακή εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ», το 23,4% θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ ήταν θετικές και το 36,8% μάλλον θετικές, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 60,2%.

Στον αντίποδα, αρνητικά κρίνει τον ρόλο των ΗΠΑ το 15,4% και μάλλον αρνητικά το 16,9%. Σύνολο, 32%. 

ΠΑΝ.ΒΕΛ.