Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στην ομάδα των «53», οι υπουργοποιήσεις στελεχών των Ανεξάρτητων Ελλήνων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν επιθυμούν να δοθούν το Δημόσιας Τάξης και το Ναυτιλίας, ενώ επιμένουν σε μια πιο «αριστερή» νότα της κυβέρνησης. 
Κυβερνητικές πηγές πάντως σημείωναν με νόημα πως η επιλογή των υπουργών είναι αποκλειστική ευθύνη του πρωθυπουργού. 
 
Ν.Π