Το ποσό των 112.000 ευρώ άγγιξε το κόστος της Επιτροπής Αλήθειας για το χρέος, όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τον απολογισμό του πεντάμηνου έργου της Επιτροπής. 

Το κόστος αφορά σε σίτιση και στέγαση, διερμηνείες και μεταφράσεις.

Εξηγώντας αναλυτικά τα έξοδα, ανέφερε ότι 50. 000 πήγαν σε διαμονή και σίτιση (όσων εργάστηκαν για την επιτροπή), 25.000 για διερμηνείες και 5.500 για μεταφράσεις. 

H Επιτροπή αυτή είχε τέσσερις κατηγορίες εξόδων: Διερμηνεία, διαμονή-σίτιση, μετακινήσεις, μεταφράσεις. Το σύνολο αυτών των εξόδων σήμερα, για όλα αυτά που έγιναν από τον Απρίλι, υπολογίζεται από τις υπηρεσίες της Βουλής στις 112.000 ευρώ, εκ των οποίων οι διερμηνείες είναι περίπου 25.000, η διαμονή και σίτιση κάτι λιγότερο από 50.000 ευρώ, οι μεταφράσεις 5.500 ευρώ. Αυτός είναι περίπου ο απολογισμός της Επιτροπής και είναι, βέβαια, τα πάντα αναρτημένα στο διαδίκτυο μέσα από τη διαδικασία διαφάνειας που εφαρμόσαμε.

Ωστόσο, η κ. Κωνσταντοπούλου διευκρίνισε ότι κατά την εννεάμηνη θητεία της, η Βουλή έχει μειώσει τα έξοδά της σε σχέση με το αντίστοιχο περσυνό διάστημα κατά 12,5 εκατ. ευρώ.  «Δηλαδή, το πρώτο εννιάμηνο του 2015 ξοδεύτηκαν 12,5 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα απ’ ό,τι το πρώτο εννιάμηνο του 2014 κι αυτό μολονότι στο πρώτο εννιάμηνο  συνυπολογίζονται ως έξοδα υποχρεώσεις αναληφθείσες από την προηγούμενη.

Και συνέχισε λέγοντας ότι «όπου υπάρχει μεγαλύτερο κονδύλι δαπανών σε αυτήν την περίοδο, οφείλεται σε τιμολογήσεις που δεν έχουν συμφωνηθεί από αυτήν τη Βουλή. Ειδικότερα, οφείλεται σε πάγια κόστη που έχει η Βουλή, όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ ή αεροπορικά εισιτήρια των Βουλευτών, τα οποία έχουν τιμολογηθεί με συμφωνίες που έχουν γίνει σε προηγούμενες περιόδους».