Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΝΔ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μηχανογράφηση των εκλογών. 

Όπως αναφέρεται οι ενδιαφερόμενες εταιρίες μπορούν να καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο Υπόψη Τμήματος Προμηθειών Νέας Δημοκρατίας Λ. Συγγρού 340, Καλλιθέα 17673, μέχρι την Πέμπτη 15/10/2015 και ώρα 12.00 μ.μ.

Αναλυτικά η προκήρυξη