Εξαφανίστηκαν από την κεντρική σελίδα του ιστότοπου της Βουλής οι παραπομπές ορισμένων από τις πιο προβεβλημένες πρωτοβουλίες της πρώην προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η πρώην πρόεδρος, είχε δώσει εντολή να τοποθετηθούν στην πρώτη σελίδα και σε εμφανή θέση, το προκαταρκτικό πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, σύνδεσμος στην ιστοσελίδα πολιτών που είχαν συγκροτήσει την Πρωτοβουλία Στήριξης της εν λόγω Επιτροπής, όπως και το πόρισμα της εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση Siemens

Από σήμερα, οι επισκέπτες του ιστοστόπου δεν έχουν απευθείας πρόσβαση από την κεντρική σελίδα σε αυτές τις ενότητες...