Πολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες ώρες για τις καθαρίστριες του υπουργείου οικονομικών οι οποίες κάνοντας χρήση του προγράμματος κινητικότητας, μετατίθενται στα δικαστήρια. 

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή οι καθαρίστριες που επαναπροσλήφθηκαν στο υπουργείο οικονομικών, ήταν 190. Όλες τους ήταν διορισμένες ως καθαρίστριες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Αυτό δεν σημαίνει όμως πως κάποιες από αυτές δεν είχαν τελειώσει το σχολείο αλλά ακόμα και το πανεπιστήμιο. 

Έτσι 13 από τις συνολικά 190 εργαζόμενες, μεταφέρονται σε κενές θέσεις γραμματέων στα δικαστήρια

Συγκεκριμένα πρόκειται για τέσσερις εργαζόμενες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οκτώ τεχνολογικής εκπαίδευσης και μια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ