Πριν απο μερικές μέρες παρεδόθη στους υπαλλήλους του Μεγάρου Μαξίμου έναν ογκώδης κόκκινος φάκελος με αποδέκτη τον κ. Γιώργο Παπανδρέου. Ο ειδικός φρουρός ο οποίος τον παρέλαβε, τηλεφώνησε αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία και έλαβε εντολή να τον πάει κατευθείαν στο γραφείο της κ. Βάρτζελη.
Τα στοιχεία, εν είδει καταγγελίας, τα οποία περιέχει ο φάκελος αφορούν τις δραστηριότητες προσώπου το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά-αλλά πολύ κοντά όμως- στο Πρωθυπουργικό περιβάλλον. Τα έγγραφα τα οποία περιέχονται στον φάκελο καταδεικνύουν οτι ο άνθρωπος του κ. Παπανδρέου σχετίζεται με πολλούς επιχειρηματίες και φαίνεται να είναι αναμεμειγμένος σε πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες ως ενδιάμεσος. Μάλιστα,η πηγή η οποία διέρρευσε την πληροφορία σημείωσε οτι στο πρόλογο του ο αποστολέας του φακέλου επισημαίνει οτι όλα τα στοιχεία θα δοθούν στον Τύπο(αν δεν έχουν ήδη δοθεί) και συγκεκριμένα σε εφημερίδες νεοδημοκρατικού....ενδιαφέροντος.

Οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού φαίνεται οτι είναι χωρισμένοι σε δυο στρατόπεδα σχετικά με την σοβαρότητα του θέματος.

Κάποιοι υποστηρίζουν οτι το ζήτημα “χτυπάει” στον ίδιο τον κ. Παπανδρέου και είναι πολύ σοβαρό, ενώ η άλλη ομάδα υποστηρίζει οτι δεν αξιολογείται ως τόσο πολύ σοβαρή η υπόθεση.