Να που υπάρχουν και κάποιοι τομείς που πάμε καλά.

Όπως πληροφορούμαστε, κανονικά και εντός των προθεσμιών που προβλέπει το μνημόνιο, η ΔΕΠΑ προετοίμασε και απέστειλε τη Δευτέρα στη ΡΑΕ και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύο σημαντικά κείμενα που θεωρούνται αναγκαία για το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου.

Πρόκειται για τα Σχέδια Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και το Σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου.