Μια έκδοση του Βήματος της περασμένης Κυριακής με θέμα τις σημαίες από όλο τον κόσμο... ξεφυλλίσαμε και μας γεννήθηκαν απορίες. 

Στη σελίδα για την Ελλάδα, στις επιπρόσθετες πληροφορίες στο θρήσκευμα αναγράφεται: ορθόδοξοι, μωαμεθανοί. Και αναρωτιόμαστε, δεν ζουν καθολικοί για παράδειγμα  στη χώρα μας; μόνο ορθόδοξοι και μωαμεθανοί;