Το θέμα του αυξανόμενου ρυθμού των μελών του ελληνικού Κοινοβουλίου που ζητούν δάνεια ύψους 10.000 - 15.000 ευρώ από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, τέθηκε επί τάπητος στη Διάσκεψη των Προέδρων. 

Πρόκειται για μια δυνατότητα που δίνεται στους βουλευτές και, όπως όλα δείχνουν, χρησιμοποιείται εκτεταμένα από τα μέλη των ελληνικών κομμάτων. 

Ωστόσο και εδώ τα προβλήματα δεν λείπουν, καθώς υπάρχει προβληματισμός για το τι θα γίνουν δάνεια παλαιότερων κοινοβουλευτικών Περιόδων, τα οποία στην πραγματικότητα δεν αποπληρώνονται και ουσιαστικά καλύπτονται από τις κρατήσεις της παρούσας Βουλής.