Το δήλωσε, ρητώς και απεριφράστως, στην Εξεταστική ο Κουρής.

«Είμαι μ@λάκας».

Εμείς, τι να πούμε;

Mα τι μ@λάκας είσαι ρε μ@λάκα;…

Έτσι, για να δείξουμε και πόσο πλούσια είναι η ελληνική γλώσσα…

Ο ΑΛΛΟΣ