Ενόψει του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν έντονες διεργασίες  που αφορούν και τον γραμματέα του κόμματος.

Εκτός του Παναγιώτη Ρήγα μέχρι τώρα γραμματέα που πρόσκειται στην «πλατφόρμα 2010» του Γιάννη Μπαλάφα πληροφορίες αναφέρουν ότι η μεγαλύτερη τάση του κόμματος η Ενωτική Κίνηση θα προτείνει τον Νίκο Σκορίνη μέλος της Π.Γ. μέχρι σήμερα για αυτή τη θέση.