Η νέα χαλαρή ιδεολογία του «δήθεν» την οποία επιχείρησε να πλασάρει ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης φαίνεται ότι δεν κατάφερε να προκαλέσει διαδοχικές πολιτικές προσεγγίσεις μέσα από τις οποίες η πρότασή του να βρει μια, πρώτη έστω, σημαντική κοινωνική ακρόαση, ώστε να δημιουργηθεί ένα συνολικό -κάποιου σημαντικού μεγέθους- πολιτικό ρεύμα.  

Η προσπάθεια του νέο- εισελθόντα στο πολιτικό σύστημα πολιτικού απέτυχε στην παρούσα φάση γιατί δεν στηρίχθηκε σε μια συγκεκριμένη ιδεολογική βάση και γιατί δεν παρουσίασε συγκεκριμένο και δομημένο πολιτικό προσανατολισμό.

Αρχικά στηρίχθηκε σε ένα ανομοιογενές και έτεροπροσδιοριζόμενο -ιδεολογικά και πολιτικά- κοινωνικό σύνολο το οποίο ήταν έτοιμο να υιοθετήσει το οποιοδήποτε οικονομικό πρότυπο αρκεί να εμπεριείχε στη ρητορική του φράσεις όπως: Μακριά από το παλιό πολιτικό σύστημα, νέες ιδέες και νέοι άνθρωποι και άλλα τέτοια γενικόλογα, γλυκανάλατα  και… ελαφρoλαϊκά συνθήματα.

Το «ΠΟΤΑΜΙ» ως έννοια παρουσιάζει προβλήματα περιεχομένου και πολιτικής ορολογίας. Δεν κατάφερε να προσδιορίσει με συγκεκριμένους όρους την θέση του μέσα στο πολιτικό σύστημα.

Σήμερα ο κ. Θεοδωράκης θα είναι προφανώς σφόδρα προβληματισμένος από την εικόνα διάλυσης την οποία παρουσιάζει το κόμμα του. Το μέλλον του εγχειρήματός του θα διαφανεί πλήρως από τις πρωτοβουλίες τις οποίες ενδεχομένως αναλάβει αφού προηγουμένως δεχθεί και παραδεχθεί την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το δημιούργημά του. Γιατί η σημερινή εικόνα του «ΠΟΤΑΜΙΟΥ» δεν θα τολμούσε ούτε και ο ίδιος ο αρχηγός του να υποστηρίξει ότι εκπέμπει θετικά μηνύματα. Αντιθέτως μάλιστα. Η κοινοβουλευτική ομάδα φυλλορροεί και η κοινωνία δεν ανταποκρίνεται στα συνθήματα του.

Αλλά η απάντηση θα έλθει από τον ίδιο τον ιδρυτή. Και αν η απάντηση αυτή αργήσει τότε θα περιμένουμε την μετεξέλιξη του εν λόγω πολιτικού σχήματος. Είτε, δηλαδή, την πλήρη ένταξή του σε κάποιο μεγαλύτερο πολιτικό χώρο, είτε την οριστική διάλυσή του.

Τ.Δ.Χ