Πηγή έμπνευσης αποτέλεσαν οι αλατιέρες του δήμου Θεσσαλονίκης, με τα σχόλια που ακούστηκαν στο σύνολο τους να είναι κυρίως διθυραμβικά.

Αφορμή αποτέλεσε το παγωμένο αλάτι, ενώ από την μεριά του ο  δήμαρχος Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι «Το ανέκδοτο της χρονιάς θα είναι οι αλατιέρες του Μπουτάρη».

Η παραπάνω δήλωση έδωσε το έναυσμα στους  «The New Liberals»,  να δημιουργήσουν ένα άσμα με  τίτλο «Η αλατιέρα Κυρ – Γιάννης 2017 edition».