Ως «αντισυμβατική ακτιβιστική δράση» χαρακτηρίζονται οι κλοπές από την Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο χαρακτηρισμός αυτός αποτελεί σκέλος ενός εκ των ερωτημάτων που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο της Νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο καλούνται συνομήλικοι τους να απαντήσουν, ενόψει του 1ου Συνεδρίου της τον επόμενο μήνα (6-9 Απριλίου).

Συγκεκριμένα η διατύπωση της εν λόγω ερώτησης είναι η εξής:

"Συμμετέχετε σε αντισυμβατικές ακτιβιστικές δράσεις (π.χ. οργανωμένες κλοπές από αλυσίδες σούπερ-μάρκετ και αναδιανομή των προϊόντων σε πολίτες)".

Οι ερωτήσεις επεκτείνονται και στο θέμα των καταλήψεων, με ερωτήσεις όπως αν θα συμμετείχαν σε καταλήψεις κτιρίων με στόχο την περίθαλψη, φροντίδα μειονοτικών κοινωνικών ομάδων (στέγαση προσφύγων, κοινωνικό φροντιστήριο μεταναστών κλπ), ή σε καταλήψεις συμβολικών στόχων όπως γραφεία πολιτικών, κομματικά γραφεία, τραπεζικά καταστήματα.

Επίσης τα μέλη της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ καλούνται να απαντήσουν αν θα λάμβαναν μέρος σε βίαιη αντιμετώπιση ρατσιστικών ομάδων, καθώς και  αν "για μερικά εγκλήματα χρειάζεται να ισχύει η θανατική ποινή".