Τα αντίγραφα της δικογραφίας από την υπόθεση της Novartis που εστάλη το μεσημέρι της Τρίτης στη Βουλή, άρχισαν να λαμβάνουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Ωστόσο επειδή ο όγκος της είναι μεγάλος, τα αντίγραφα δίνονται σε κούτες προκειμένου να καθίσταται δυνατή η μεταφορά τους.