Η κίνηση Άρη στο επίπεδο συνεννόησης με την κ. Διαμαντόπουλου είναι πασίδηλο οτι απέδωσε καρπούς. Και η κίνηση αυτή έδωσε τα πρώτα της θετικά δείγματα και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Φυσικά τέτοιου είδους χειρονομίες χρειάζονται χρόνο προκειμένου να ωριμάσουν.

Αλλά ούτως ή άλλως καταδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο οτι το μόνο που δεν έχουμε ανάγκη αυτό το διάστημα είναι η στείρα αντιπολιτευτική τακτική. Και ο Άρης είναι καλός σε αυτό!