Απόφαση φαίνεται πως έχει πάρει η υπουργός Παιδείας , να διαλύσει και τα τελευταία ψήγματα του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Έτσι λοιπόν, με μια τροπολογία στο νέο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Άννα Διαμαντοπούλου ουσιαστικά έχει την εξουσιοδότηση να ρυθμίζει η ίδια τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης των εκπροσώπων των φοιτητών, των καθηγητών και κάθε είδους προσωπικού στα όργανα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ!

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη  που κατατέθηκε στη βουλή και περιέχεται  στο σχέδιο νόμου για την «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης», παρέχεται η εξουσιοδότηση στην υπουργό Παιδείας έως ότου εκδοθεί ο Οργανισμός κάθε Ιδρύματος, «να ρυθμίσει τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των οργάνων αυτών, για την πρώτη εφαρμογή του ν.4009/2011 και έως την έκδοση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των ΑΕΙ».

 
Και μπορεί στην τροπολογία να επισημαίνεται ότι η εξουσία που έχει η υπουργός να ορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης είναι προσωρινή, μέχρις ότου εκδοθεί ο οργανισμός κάθε ιδρύματος, ωστόσο δεδομένων των δειγμάτων γραφής που μας έχει δώσει η Διαμαντοπούλου στα δύο αυτά χρόνια που είναι στο υπουργείο Παιδείας, η αυτή η διάταξη φαίνεται να είναι ακόμη ένα – τεράστιο – βήμα για την κατάργηση του αυτοδιοίκητου στα Ιδρύματα…

 

Άλλωστε, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός, «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού…»
 

Π. Β.