Σε μια αποστροφή του λόγου του, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, έκανε αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια: «Τον δολοφόνησαν» -είπε- «γιατί ήθελε να ανασυγκροτήσει την Ελλάδα». Στην ίδια ομιλία, έφερε ως παράδειγμα, έναντι των δικαστών, τους βουλευτές, οι οποίοι αρνήθηκαν τις αυξήσεις και μείωσαν κατά τι τους μισθούς τους- σιγά μην στάξει η ουρά του γαϊδάρου.

Όμως, στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε πει: «…Ελπίζω ότι όσοι εξ´ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ´ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ´ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της… εφ´ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».

Η ρήση του Καποδίστρια- αν επιχειρήσουμε να την προσαρμόσουμε στη σημερινή Ελλάδα, ουσιαστικά λέει ότι οι βουλευτές δεν μπορεί να έχουν μισθούς 4.500 ευρώ (χώρια οι επιτροπές) και όσοι από αυτούς έχουν ατομικά εισοδήματα για να ζήσουν, δεν θα έπρεπε να μισθοδοτούνται καν!

Αν λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου φιλοδοξεί να δώσει μια μάχη, ανάλογη με αυτή του Καποδίστρια, για την ανασυγκρότηση της χώρας, θεμιτό- και...ιδού πεδίο δόξας λαμπρό.

Ας πετσοκόψει τους μισθούς των βουλευτών στα επίπεδα των δημοσίων υπαλλήλων, όλοι εξάλλου το κράτος διακονούν και ας μηδενίσει τις αμοιβές όσων έχουν ιδιαίτερα εισοδήματα αρκετά για να ζήσουν.
Ίσως έτσι, οι ευρισκόμενοι στην σιγουριά μιας παχυλής αμοιβής και στην ασφάλεια μιας (νεοπλουτέ συνήθως αισθητικής) πολυτελούς κατοικίας αντιληφθούν τι σημαίνει να διαβιείς εις εσχάτην πενίαν, όπως αυτοί αποφάσισαν για εμάς, χωρίς ποτέ να μας ρωτήσουν.

Χριστίνα Αναστασίου