Οι Έλληνες φαίνεται να πείθονται από τις ενέργειες της Ε.Ε για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και άρχισαν να κάνουν ήδη επενδύσεις. Σας παραθέτουμε μία φωτογραφία ενδεικτική των νέων επενδύσεων: